Hammadde Analizi

Kaliteli hammaddeler daha kolay başarı sağlayacaktır. Uçucu kül, Artıklar, İnşaat atıkları, Şeyl, Nehir silti, Atık toprak, Lös, Yaşam çamuru, Gang.

Bir tuğla fabrikası kurmak için birincil çalışma : Hammaddelerin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri (içten yanma ısısı vb. dahil) testi, bu arada yeşil tuğla oluşturma ve ekstrüzyonun nemini ölçer.

 

Kimyasal analiz

Kimyasal bileşim analizi genellikle SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, magnezyum oksit, kükürt gang, tutuşma kaybı vb. olarak ölçülür.

 

SiO2: İçeriği çok yüksek, daha düşük plastisite, hızlı kuruma için iyi olmasına rağmen, ancak bitmiş ürünler düşük basınç dayanımına sahip.

Al2O3: %12'den az ise ürünlerin mekanik mukavemeti azalır, %24'ten fazla ise pişme sıcaklığı artar, kömür miktarı artar.

Fe2O3: İçeriğin çok yüksek olması, ürünlerin refrakterliğini azaltacak ve düşük sinterleme sıcaklığına neden olacaktır.

CaO:Tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılan ham maddelerde CaCo3 halinde bulunma, Parçacıklar 2 mm'den büyükse, yanarken gevrek tuğlaya veya patlamaya neden olabilir.

MgO: Ne kadar az o kadar iyi, aksi takdirde kolayca büyüyen ürünler magnezyum üreterek beyaz kırağıya neden olur.

Kükürt Dagan: Hammaddede sülfat olduğundan içeriği %1'i geçmemelidir. Yanarken, SO2 yapar ve üretim hattı ekipmanını aşındırır, işçi sağlığı için zararlıdır.

Ateşleme kaybı: Hammaddelerdeki organik maddelerden kaynaklanır. Ateşlemede daha yüksek kayıp varsa, ürünler için daha fazla delik oranı.

İSİM

KALEM

İÇERİK

YÜZDE(%)

Kimyasal Bileşen SiO2 Uygun 55~70
Mevcut 55~80
Al2O3 Uygun 15~20
Mevcut 10~25
Fe2O3 Uygun 4~10
Mevcut 3~15
CaO Mevcut 0~10
MgO Mevcut 0~3
SỐ 3 Mevcut 0~1
Akkor kaybı Mevcut 3~15
Kalkerli İçerik <0.5mm Uygun 0~25
2~0.5mm Mevcut 0~2

Fiziksel Performans Analizi: Genellikle oluşan partikülleri, plastisiteyi, büzülmeyi, kuruma hassasiyetini ve sinter kabiliyetini ölçer.

 

Oluşan Parçacıklar

parçacık kategorisi

parçacık çapı

makul kompozisyon

Plastik parçacıklar

<0,05 mm

35~50%

dolgu parçacıkları

0.05mm-1.2mm

%20~65

iskelet parçacıkları

1,2 mm-2 mm

<%30

Plastisite: Plastisite indeksi 7 ~ 15 olduğunda, orta plastik çamur ekstrüzyonu için en uygun olanıdır.

Büzülme: Ürünleri çatlamak için çok yüksekse, tuğla kalitesini etkileyen doğrusal büzülme <%6.

Kurutma hassasiyeti: Hammadde plastisitesi ne kadar yüksekse, partiküller o kadar incedir, ayrıca kurutma hassasiyeti de o kadar yüksektir. Duyarlılık katsayısı, kurutma işlemi tasarımını belirler, çok yüksek yeşil tuğlaların yüzey çatlamasına neden olur.

 

Oluşan nem içeriği ve kuruma hassasiyeti ilişkisi

Yeşil tuğla kalıplama nemi

20

26

Yeşil tuğlaların kritik suyu

14

16

Kurutma hassasiyet katsayısı

0.78

1.10

 

Özetle

Hammaddelerin kimyasal analizi, fiziksel özellikler ve kalıplama nemi testleri, hammadde kullanımının fizibilitesine karar verir ve bir sonraki proses tasarımını, ekipman seçimini, fırın yapısını, ürün kalitesini ve üretim sisteminin diğer yönlerini etkiler.